NEDEN SÜREKLİ HUZURSUZ VE TATMİNSİZİZ?

İhtiyacı olan her şeye sahip olmak ancak bunun kıymetini bilmemenin yol açtığı tükenmişliğin temel sebebi; ‘’ tatminsizlik ‘’ duygusudur.

İnsanların tatminsiz olmasının en önemli sebebi, kendi sahip olduklarına değil ,başkalarının sahip olduklarına odaklanmalarıdır. Mutlu hissetmek için,  ihtiyaç duyabilecekleri  hiçbir şey kalmayıncaya dek ‘’her şeye sahip olmalıyız ‘’ düşüncesi ile hareket ettiklerinden, gökyüzü ne kadar berrak ve güneşli olursa olsun hayat  tatminsiz insanlar için asla iyi görünmez.

NEDEN TATMİNSİZİZ?

  1.  Ne İstediğinin Farkında Olamama

Tatminsiz insanlar ne istediklerini tam olarak bilmezler ve bunun farkında da değillerdir. Ne istediklerini bilmemeleri de hayatlarında bir amaç oluşturmamalarına sebep olur. Ancak şu bir gerçek ki, hayatında bir amaç oluşturamamış kişi, hayatını boşa harcıyor demektir.

2.Takdirsizlik

 Takdir etmediğimiz her şey, zaman için de değerini kaybeder.

Tatminsiz insanlar, başardıkları işlerin keyfini bile süremeden hemen diğerine geçerler ve bu da yaptıklarını takdir etmemelerine sebep olur.

Tatminsiz insanlar ,  herkesi mutlu, herkesi hayallerinde ki  işe sahip, herkes mükemmel ilişkilere sahip düşüncesi ile hareket ettiklerinden , kendi  sahip oldukları şeyleri sürekli olarak başkalarınınkiyle kıyaslayıp kendilerini eksik hissederler.

3.Geçmişte Yaşamak

Geçmişte yaşayan insanlar; tatminlerinin artık resim çerçevesinde bile olmayan insanlarla yaşadıkları sevgide olduğuna inanırlar. Bu durum kişilerin yaşadıkları an içerisinde hiç sevilmediklerine düşünmelerine ve hiçbir şeyin eskisi kadar iyi olmayacağı fikrine kapılmalarına neden olabilir.  

4 .İşleri Yarım Bırakmak

Belirli bir işe başlar ve o işi  yarıda bırakırsanız; yarıda bırakılan işlerle ilgili düşünceler, siz başka bir işle uğraşırken zihninizde beliriverir. Yarıda bırakılan işler ile ilgili düşüncelerin zihnimizde sürekli belirlemesine psikolojide biz “Zeigarnik etkisi”diyoruz .

‘’Zeigarnik Etkisi’’ne sahip olan bireyler, olumsuz deneyimleri ve duyguları olumlu olanlardan daha uzun süre hatırlama eğiliminde olduklarından sürekli memnunsuz bir hayat yaşarlar  ve bu memnunsuz olma hali onların bir işi tam olarak bitirememesine, sürekli bir arayış içinde olmalarına  sebep olur.

5.Sadece Olumsuzluklara Odaklanma

Düşünceler olumsuzluklara odaklandığında aslında o kadar da kötü olmayan durumlarda bile zihin hep en kötüsünü düşünür ve düşünceler kişileri yönetmeye başlar. Tatminsiz insanlar da sürekli en kötüsünü düşündüklerinden yanlış motivasyona odaklanırlar ve bu da onların sahip olduklarından memnun olmamalarına, hayatta karşı hep yarış halinde yaşamalarına sebebiyet verebilir.

6.Özgüvensizlik

Özgüvensiz olan bireyler, gerçekçi olmayan hedefler belirlerler. Bu hedeflere de ulaşamadıklarından dolayı, başardıklarına değil başaramadıklarına yoğunlaşırlar ve sürekli hayata karşı isyan halindedirler.

Ne Yapmalıyız?

Kendinizi  mutsuz hissediyorsanız, bu yenildiğiniz anlamına gelmez. Memnuniyetsizlik bir yenilgi değil seçimdir.

  • Kendi değerlerinize göre yaşamak, zamanınızı önemli olduğuna karar verdiğiniz şeylere harcamak anlamına gelir. Ne yapmak istediğinizi düşünün, sahip olduğunuz şu sınırlı zamanda ne yapmak istiyorsunuz?
  • İlişkilerinizde, işinizle veya özel hayatınızda herhangi bir sorunla karşılaştığınızda, bununla dürüstçe yüzleşin.
  • Hayatınızda tamamlanmamış veya çözülmemiş ne varsa fark edin .
  • Tatmin edici bir hayat yaşamak için sadece duygularınıza değil, düşünce ve davranışlarınıza da dikkat etmeniz gerekir. Çünkü, düşünceler duyguları etkiler; duygular davranışları etkiler ve davranışlar da düşünce ve duyguları etkiler. Duygular insan deneyimlerinin önemli bir parçasıdır ve neyin en önemli olduğu konusunda  fikir verebilirler.
  • Bir durumun sadece  olumsuz tarafına odaklandığınızda, ‘’bir arkadaşım olsa ona ne söylerdim’’ diyerek farklı bir çerçeveden bakmaya çalışın. Bu, olaylara iç eleştirmenizin  verdiği olumsuzlukla bakmanızı engelleyerek  ,  durumu yeniden yorulmanızı sağlayacaktır.
  • Psikolojinin öncülerinden William James şöyle der: “ Kendinden memnun olmak; Ne başardığımız veya başarmayı hedeflediğimizdir.’ ’Gerçekçi olan makul hedefler belirleyin  ve bu hedefler için  istikrarlı bir şekilde yol alın. Bu, özgüveninizi ve kendinizle ilgili memnuniyetinizi destekleyecektir.

Yorum yap